Pożyczki pod zastaw
nieruchomości bez BIK
 

 

Pil­nie potrze­bu­jesz gotówki na remont, waka­cje, samo­chód. Czeka Cię jakiś nie­spo­dzie­wany wyda­tek a banki odma­wiają pomocy?

Jeśli: 

  • Potrzebujesz gotówki
  • Posiadasz nieruchomość


Pro­po­nu­jemy ide­alne roz­wią­za­nie. Zaufaj nam. Wspól­nie pozbę­dziemy się pro­blemu. Jak? Udzie­limy Ci potrzeb­nej kwoty na naprawdę dogod­nych warun­kach pod zastaw nie­ru­cho­mo­ści. Potrak­tujmy Cię jak part­nera, dokład­nie obja­śnimy warunki umowy. Niczym nie ryzy­ku­jesz, z góry wiesz, ile zapła­cisz. Udzielmy Ci pożyczki bez wery­fi­ka­cji Two­jej wie­rzy­tel­no­ści. Dla­czego? Ponie­waż wie­rzymy, że pod­stawą pro­wa­dze­nia inte­re­sów jest wza­jemne zaufa­nie i przej­rzy­ste zasady współ­pracy.

  otozastaw
 
 
  Dla kogo?  
 

Masz od 19-75 lat
Jesteś zameldowany na terenie Polski
Posiadasz prawo do lokalu
Lokal, pod który chcesz wziąć pożyczkę
nie jest zadłużony

Posiadasz konto w polskim banku

 
 
BŁYSKAWICZNIE
I WYGODNIE
Wnioski
rozpatrujemy w 48 h.
Pieniądze bardzo szybko
trafiają na Twoje konto.
PRZEJRZYSTE
ZASADY
Nasze pożyczki cechują
się klarownymi zasadami.
Konstrukcja umowy
w jasnej, czytelnej
i przejrzystej formie.
BEZPIECZNIE
Nie zajmujemy
udzielaniem pożyczek,
w których zabezpieczeniem
jest przywłaszczenie czy przeniesienie własności.
Zachowujesz prawa do nieruchomości
POD KONTROLĄ
Każda umowa
jest zawierana zgodnie
z Ustawą o Kredytach Konsumenckich.
Udzielamy pożyczki bez dodatkowych obciążeń.

 Jak wziąć pożyczkę? 5 kroków 

 

1   Wypełniasz nasz internetowy formularz pożyczki i wysyłasz.

 

2   Kontaktuje się z Tobą nasz doradca.

 

3   Wysyłasz wymagane dokumenty do analizy.

 

4   Po 48 godzinach otrzymujesz propozycję pożyczki.

 

5   Kompletujesz dokumenty i ustalamy datę podpisania umowy.

   

Zapraszamy!

 

     

7 korzyści ze współpracy z nami

7 korzyści ze współpracy z nami  
 
  • Warunki. Gwarantujemy naprawdę przejrzyste warunki wzięcia kredytu i spłaty. Z góry wiesz, ile zapłacisz.
  • Niskie oprocentowanie. Oferujemy najbardziej konkurencyjne warunki na rynku.
  • Wysoka kwota. Udzielamy pożyczki do nawet 50% wartości lokalu.
  • Możliwość rozłożenia spłaty w czasie. W życiu są naprawdę różne sytuacje. Jeśli przewidujesz, iż nie uda Ci się spłacić zobowiązania w terminie, informujesz nas o tym i renegocjujemy warunki spłaty. Nam naprawdę zależy nam na Twojej satysfakcji.
  • Indywidualne podejście. Do każdego klienta podchodzimy z dużą empatią i wyrozumiałością. Co człowiek, to inna historia i inne potrzeby.
  • Bez ryzyka. Zawierając z nami umowę nie ryzykujesz, nie przenosisz bowiem na nas praw do lokalu. Cechujemy się wysoką kulturą organizacyjną i indywidualnym podejściem do klienta.
  • Szybko. Pieniądze na wybrany cel uzyskasz w kilka dni. Bez kolejek, bez zbędnych formalności.
 

 

  Informacje!        
oto zastaw koszty udzielenia pożyczki (oprocentowanie, prowizja, taksa notarialna) nie przekraczają
35% kwoty udzielonej pożyczki w skali roku (RRSO)
oto zastaw maksymalne opłaty i odsetki za opóźnienie w spłacie nie przekraczają 6-krotności stopy lombardowej kredytu NBP
oto zastaw odsetki ustawowe wynoszą maksymalnie 4-krotność kredytu lombardowego NBP
oto zastaw minimalny okres spłaty 3 miesiące
oto zastaw maksymalny okres spłaty 5 lat
   

 

Modelowy
 przykład pożyczki
 
  
      Wyliczenie aktualne na dzień 01.12.2016
Podane warunki maja charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Przyznanie pożyczki zależy od wyceny zabezpieczenia. Koszty pożyczki mogą być inne w zależności od rodzaju zabezpieczenia.
oto zastaw wysokość pożyczki: 100 000 pln  
oto zastaw okres spłaty:12 miesięcy  
oto zastaw odsetki w skali roku: 9 000 pln = 9%  
oto zastaw prowizja: 15 000 pln  
oto zastaw całkowita kwota do spłaty: 124 000 pln